Avis Legal

CONDICIONS D'ÚS 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL informa que és titular del lloc web www.petitspaupi.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL, amb CIF B66183815 i domicili social al C/VALÈNCIA 335 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al registre mercantil. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@escolabressolpetits.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL amb CIF J66183815 i domicili social situat al C/VALÈNCIA 335, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment de la normativa vigent, PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@petitspaupi.com.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. PETITS BILINGUAL KINDERGARTEN SL té el domicili a Barcelona, ​​Espanya.