Nosaltres

Escola Bressol Petits

Escola Bressol Petits

L'Escola Bressol Petits (codi de centre 08073739), l'Escola Bressol Petits Bruc (codi de centre 08078166) i l'Escola Bressol Petits Paupí (codi de centre 08065861), som escoles privades i bilingües (Català -Anglès) reconegudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i son centres autoritzats a impartir el primer cicle d'educació infantil, situades al barri de l’Eixample Dret i al barri de Sarrià de Barcelona.

Cada escola és familiar i acollim Petits i Petites de 0 a 3 anys. A Petits cada infant és tractat segons les seves particularitats. En tot moment, respectem els seus ritmes d’aprenentatge i d’autonomia i és a partir d’aquest punt que anem treballant en el seu desenvolupament cognitiu i emocional.

Calendari Escola

Escola bilingüe

Som una escola bilingüe on es parla anglès i català però sempre respectant les llengües maternes dels nostres alumnes. Considerem que la millor manera d’aprendre una llengua és fer-ho com a casa, és a dir, integrant-les al dia a dia del Petit. Per aquest motiu, a cada aula hi ha dos referents, un que parla en català i l’altre que parla en anglès aconseguint així, que les dues llengües per igual estiguin presents en el desenvolupament dels nens i de les nenes.

Català

Català

Anglès

Anglès

Equip educatiu

Som un equip educatiu jove i amb experiència en la cura i l’educació dels infants. Som conscients de la importància dels primers anys en el desenvolupament integral dels nens i les nenes i és per això que comptem amb un personal compromès amb la seva educació.

Equip educatiu